Lielīsimies

Lielīsimies
 Psalms 146.
1 Slavējiet Kungu!
Slavē, mana dvēsele, Kungu!
2 Es slavēšu Kungu, kamēr es dzīvs,
es dziedāšu slavu savam Dievam, kamēr vien būšu!
3 Nepaļaujieties uz augstmaņiem, uz cilvēku dēliem –
pie viņiem nav glābiņa.
4 Pamet tos gars, tie atgriežas pīšļos,
tai pašā dienā to nolūki zūd!
5 Svētīts, kam palīdz Jēkaba Dievs,
kura cerība – Kungs, viņa Dievs,
6 kas radījis debesis un zemi,
un jūru, un visu, kas tajās.
Viņš uztur patiesību uz mūžiem,
7 iztiesā apspiestos, dod maizi izsalkušajiem.
Kungs atbrīvo gūstekņus,
8 Kungs atdara acis aklajiem,
Kungs pieceļ nomāktos,
Kungs mīl taisnos,
9 Kungs pasargā svešinieku,
bāreni un atraitni pieceļ kājās,
bet ļaundara ceļu ritenī sagriež!
10 Kungs būs ķēniņš uz mūžiem –
tavs Dievs, Ciāna, uz audžu audzēm.
Slavējiet Kungu!
Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas