Kungs ir mans sargs

Kungs ir mans sargs

Psalms 121.

1 Augšupceļa dziesma.
Es paceļu acis pret kalniem –
no kurienes nāks man palīdzība?
2 Mana palīdzība no Kunga,
kurš radījis debesis un zemi.
3 Viņš neļauj klupt tavai kājai,
tas nesnauž, kas sargā tevi!
4 Redzi, tas nesnauž un neguļ,
kas sargā Israēlu!
5 Kungs ir tas, kas tevi sargā,
tavs pavēnis tev pie labās rokas –
6 dienā tevi neķers saule,
nedz mēness naktī.
7 Kungs tevi sargās no visa ļauna,
viņš nosargās tavu dzīvību.
8 Vai tu iesi vai nāksi –
Kungs sargās tevi no šā brīža līdz mūžībai.

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas