Dieva mājoklis Garā

Dieva mājoklis Garā

Efeziešiem 2:11-22

11 Tādēļ atcerieties, ka jūs, kas reiz pēc savas izcelsmes bijāt pagāni, ko miesā apgraizītie sauca par neapgraizītajiem, 12 tolaik bijāt šķirti no Kristus un Israēla sabiedrība jums bija slēgta, jūs bijāt svešinieki apsolījuma derībai, bez cerības un bez Dieva pasaulē. 13 Bet tagad jūs, kas bijāt tālu, Kristū Jēzū esat kļuvuši tuvi viņa asinīs. 14 Viņš ir mūsu miers, jo viņš savā miesā abus darījis par vienu un noārdījis šķērsli – ienaida sienu, kas tos šķīra, 15 atceldams savā miesā likuma spēku bauslības pavēlēm, lai šos divus pārradītu sevī par vienu jaunu cilvēku, tā panākdams mieru 16 un abiem dodams izlīgumu ar Dievu vienā miesā, nonāvēdams ienaidu pie krusta. 17 Viņš atnākdams ir pasludinājis mieru – gan jums, kas bijāt tālu, gan viņiem, kas bija tuvu, 18 lai caur viņu mums, gan vieniem, gan otriem, būtu dota pieeja pie Tēva vienā Garā. 19 Tagad jūs vairs neesat svešinieki un piemājotāji, bet esat līdzpilsoņi svētajiem un Dieva saime, 20 kas uzcelta uz apustuļu un praviešu pamata, tās stūrakmens ir Jēzus Kristus. 21 Viņā visa celtne, kopā salaista, aug par svētu templi Kungam. 22 Viņā arī jūs tiekat uzcelti par Dieva mājokli Garā.

 

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas