Sermons by C. Th. Basoski


Jēzus valda jeb lielais noslēpums

Jēzus valda jeb lielais noslēpums

Runā: | aprīlis 16, 2019

Atkl.1.1-8 1 Šī ir Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam deva Dievs, lai saviem kalpiem rādītu, kam jānotiek drīzumā. To visu Kristus darīja zināmu, sūtīdams savu eņģeli pie sava kalpa Jāņa, 2 kas apliecināja visu, ko...