Uzticami Dievam jeb labības dāvana

Uzticami Dievam jeb labības dāvana
3.Moz.2:1-16
1 Katrs, kas pienes labības dāvanu Kungam, lai pienes labākos miltus, lai lej pār tiem eļļu, liek virsū vīraku 2 un nes to priesteriem, Ārona dēliem, – tie lai pagrābj pilnu sauju labāko miltu ar eļļu un visu vīraku, un priesteris lai kvēpina to uz altāra par piemiņu – tas ir dedzināmais upuris, tīkama smarža Kungam. 3 Tas, kas paliek no labības dāvanas, lai tiek Āronam un viņa dēliem – tas ir svētumu svētums no Kunga dedzināmajiem upuriem. 4 Kad tu pienes labības dāvanu, krāsnī ceptu no labākajiem miltiem, lai tie ir neraudzēti cepumi, kas iejauti eļļā, vai neraudzēti plāceņi, kas pārziesti ar eļļu. 5 Ja labības dāvana ir cepta uz plāts, tad lai tava upurvelte ir no labākajiem miltiem, kas iejauti eļļā, – lai tas ir neraudzēts! 6 Salauz to gabalos un lej pār to eļļu – tā ir labības dāvana! 7 Ja tava upurvelte ir pannā cepta labības dāvana, lai tā ir taisīta no labākajiem miltiem, kas iejauti eļļā. 8 Pienes Kungam labības dāvanu, kas tā taisīta, – to lai nes priesterim, un viņš lai nes to uz altāra. 9 Lai priesteris ņem no labības dāvanas piemiņas daļu un kvēpina uz altāra – tas ir dedzināmais upuris, tīkama smarža Kungam. 10 Un, kas no labības dāvanas palicis, tas ir Āronam un viņa dēliem – tas ir svētumu svētums no Kunga dedzināmajiem upuriem. 11 Visas labības dāvanas, ko tu pienes Kungam, lai ir bez rauga, – nekvēpini nedz ieraugu, nedz medu kā dedzināmo upuri Kungam! 12 Pirmo augļu upurvelti pienesiet Kungam, bet uz altāra kā tīkamu smaržu to neupurējiet. 13 Visas savas labības dāvanu upurveltes tev jāsāla ar sāli, lai tavai labības dāvanai netrūkst Dieva derības sāls, visas upurveltes, ko tu pienes, – tās sāli! 14 Ja tu pienes Kungam labības dāvanu no pirmajiem augļiem, tad pienes saberztus graudus no ugunī grauzdētām vārpām kā savu pirmo augļu labības dāvanu. 15 Lej pār tiem eļļu un liec vīraku – tā ir labības dāvana! 16 Lai priesteris kvēpina piemiņas daļu no tās – no saberztiem graudiem un eļļas ar visu vīraku – tas ir dedzināmais upuris Kungam!
Share

RRBD draudzes mācītājs