Šodien izvēlieties dzīvību

Šodien izvēlieties dzīvību

5. Mozus 30:1-20

 

1 Kad pār tevi nāks svētība un lāsts, ko es lieku tev priekšā, un tu ņemsi to sev pie sirds tur starp visām tām tautām, kur tevi Kungs, tavs Dievs, būs aizdzinis, 2 un tu atgriezīsies pie Kunga, sava Dieva, un klausīsi viņu it visā, ko šodien tev pavēlu, – tu un tavi dēli – no visas savas sirds un visas savas dvēseles, 3 tad Kungs, tavs Dievs, ļaus taviem gūstekņiem atgriezties atpakaļ un apžēlos tevi, un atkal sapulcinās tevi no visām tām tautām, kur Kungs, tavs Dievs, tevi izkaisījis. 4 Kaut arī tu būtu aiztriekts līdz debesu malai, pat no turienes Kungs, tavs Dievs, tevi pulcēs un no turienes tevi paņems. 5 Kungs, tavs Dievs, aizvedīs tevi uz to zemi, ko tavi tēvi iemantoja, un tu mantosi to, un viņš būs dāsns pret tevi un darīs tevi lielāku par taviem tēviem. 6 Kungs, tavs Dievs, apgraizīs tavu sirdi un tavu pēcnācēju sirdis, lai tu mīlētu Kungu, savu Dievu, no visas savas sirds un visas dvēseles, lai tu paliktu dzīvs. 7 Kungs, tavs Dievs, liks, lai visi šie lāsti nāk pār taviem ienaidniekiem un tiem, kas nīst un vajā tevi. 8 Un tu atkal klausīsi Kungu un pildīsi visus viņa baušļus, ko es tev šodien pavēlu. 9 Kungs, tavs Dievs, darīs, ka gana labi ir visi tavi darbi un tavas miesas augļi, un tavu lopu augļi, un tavas zemes augļi, Kungs atkal ar prieku darīs tev labu, kā viņš ar prieku darīja taviem tēviem, – 10 ja tu klausīsi Kungu, savu Dievu, un ievērosi visus viņa baušļus un viņa likumus, kas rakstīti šajā bauslības grāmatā, ja tu atgriezīsies pie Kunga, sava Dieva, no visas sirds un visas dvēseles.
11 Jo šī bauslība, ko es tev šodien pavēlu nav nepiepildāma un neiespējama, 12 ne jau debesīs tā ir, ka tu teiktu: kurš mūsu dēļ uzkāps debesīs un paņems to mums, ka es to dzirdētu un varētu ievērot!? – 13 un tā nav aiz jūras, ka tu teiktu: kurš mūsu dēļ šķērsos jūru un paņems to mums, ka es to dzirdētu un varētu ievērot!? – 14 tās vārdi tev ir jo tuvu – tavā mutē un tavā sirdī, tikai pildi tos. 15 Redzi, šodien es tavā priekšā esmu nolicis dzīvību un labo, nāvi un ļauno, un 16 to es tev šodien esmu pavēlējis – mīlēt Kungu, savu Dievu, staigāt viņa ceļos un turēt viņa baušļus, likumus un tiesas, tad tu dzīvosi un vairosies, un Kungs, tavs Dievs, tevi svētīs tajā zemē, kuru tu ej iemantot! 17 Bet, ja tu novērsīsi savu sirdi un neklausīsi, ja tu atkritīsi un zemosies citiem dieviem un kalposi tiem, 18 tad šodien es jums saku: jūs ietin iesiet bojā, nebūs ilgas jūsu dienas tajā zemē, kuru iemantot jūs ejat pāri Jardānai. 19 Šodien es piesaucu par lieciniekiem pret jums debesis un zemi – dzīvību un nāvi es esmu nolicis jūsu priekšā, svētību un lāstu! Izvēlies dzīvību, ka paliktu dzīvi – gan tu, gan tavi pēcnācēji! 20 Mīli Kungu, savu Dievu, klausi viņu un pieķeries viņam, tad tu paliksi dzīvs un paildzināsi savas dienas, dzīvodams tajā zemē, ko Kungs zvērēja dot taviem tēviem Ābrahāmam, Īzakam un Jēkabam.”
Jozua pārņem Israēla vadību

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas