Reformātu ticības atšķirības | Dieva radības pieņemšana jeb kristieša brīvība

Reformātu ticības atšķirības | Dieva radības pieņemšana jeb kristieša brīvība
 1.Tim.4.1-10
1 Gars saka skaidri, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības un pievērsīsies maldu gariem un dēmonu mācībām, 2 ko izplatīs liekulīgi meļi, kuru sirdsapziņā iededzināta zīme. 3 Viņi aizliegs precēties, liks atturēties no ēdiena, ko Dievs ir radījis, lai tie, kas tic un ir atzinuši patiesību, to uzņem ar pateicību. 4 It viss, ko Dievs radījis, ir labs un ar pateicību saņemams, un nekas nav jāatmet, 5 jo tas viss tiek svētīts caur Dieva vārdu un lūgšanu.
6 To visu brāļiem mācīdams, tu būsi labs Kristus Jēzus kalps, un tava barība būs ticības vārdi un labā mācība, kurai tu seko. 7 Izvairies no pasaulīgām vecu sievu pļāpām. Vingrini sevi dievbijībā, 8 jo miesīgā vingrināšana ir visai maz noderīga, bet dievbijība ir noderīga visās lietās, jo tai ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums. 9 Uzticami un pilnīgi atzīstami ir šie vārdi. 10 Tādēļ mēs arī nopūlamies un cīnāmies, jo ceram uz dzīvo Dievu, kas ir glābējs visiem cilvēkiem – it īpaši ticīgajiem.
Share

RRBD draudzes mācītājs