Pārliecība par mūžīgo dzīvību

Pārliecība par mūžīgo dzīvību

Pārliecība par mūžīgo dzīvību

1. Jņ. 5:13-21

13 To es rakstu jums, kas ticat Dieva Dēla vārdam, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība. 14 Un šāda paļāvība mums ir uz viņu: ja mēs ko lūdzam pēc viņa gribas, viņš uzklausa mūs. 15 Ja zinām, ka viņš uzklausa mūs, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa izlūgušies. 16 Ja kāds redz savu brāli krītam tādā grēkā, kas nav nāves grēks, tas lai lūdz Dievu, un viņš dos tam dzīvību – tādiem, kas nedara nāves grēku. Ir nāves grēks, par to es nesaku, lai lūdz. 17 Katra netaisnība ir grēks, bet ir grēks, kas nav nāves grēks. 18 Mēs zinām, ka ikviens, kas dzimis no Dieva, neturpina grēkot pastāvīgi, bet Dieva Dēls viņu pasargā un ļaunais neaizskar viņu. 19 Mēs zinām, ka esam no Dieva, un visa pasaule ir grimusi ļaunumā. 20 Bet mēs zinām, ka Dieva Dēls ir nācis un devis mums saprašanu, ka atzīstam patieso. Un mēs arī esam patiesajā – viņa Dēlā Jēzū Kristū. Šis ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. 21 Bērniņi, sargieties no elkiem!

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas