Likuma pārkāpums un kristiešu neobjetivitāte

Likuma pārkāpums un kristiešu neobjetivitāte
 1.Kor.5.1-13.
1 Visapkārt tiek runāts par netiklību jūsu starpā un vēl par tādu netiklību, kādas nav pat starp pagāniem, ka dažs dzīvo ar tēva sievu. 2 Turklāt jūs esat uzpūtīgi un nepavisam nebēdājat par to, lai tas, kas tā rīkojies, tiktu padzīts no jūsu vidus. 3 Būdams klāt nevis miesīgi, bet garīgi, es jau esmu notiesājis to, kas tā darījis, it kā es pats būtu klāt. 4 Kad jūs sapulcēsieties mūsu Kunga Jēzus vārdā un mans gars tur būs klāt, lai mūsu Kunga Jēzus spēkā 5 viņš tiek nodots sātanam miesas iznīcināšanai, bet gars lai tiek izglābts Kunga dienā. 6 Jūsu lielība nav laba. Vai nezināt, ka nedaudz rauga saraudzē visu mīklu? 7 Izmēziet veco raugu, lai jūs būtu jauna mīkla, kādi jūs jau arī esat bez rauga. Mūsu Pashas jērs Kristus taču ir par mums upurēts. 8 Tā ka svētkus lai svinam nevis ar veco raugu, ļaunuma un samaitātības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzēto maizi. 9 Es jums vēstulē rakstīju, lai jūs nesaejaties ar netikļiem, 10 un nedomāju: ar šīs pasaules netikļiem vai alkatīgajiem un laupītājiem, vai elku pielūdzējiem vispār – tad jau jums vajadzētu šo pasauli pamest, 11 es jums rakstīju nesaieties ar tādu, kas gan saucas brālis, bet ir netikls vai alkatīgs, tāds, kas kalpo elkiem, kas runā rupjības, ir dzērājs vai laupītājs, – ar tādu pat neēdiet kopā. 12 Kādēļ gan lai es tiesātu tos, kas ārā? Vai jums nav jātiesā tie, kas iekšā? 13 Tos, kas ārā, tiesās Dievs. Izmetiet ļauno no pašu vidus!
Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas