Dieva vārds un uzvara pār Sātanu

Dieva vārds un uzvara pār Sātanu

1.Jņ.2.12-17

12 Es rakstu jums, bērniņi,
jo viņa vārda dēļ grēki jums ir piedoti.
13 Es rakstu jums, tēvi,
jo jūs esat atzinuši to, kas ir no iesākuma.
Es rakstu jums, jaunekļi,
jo jūs esat uzvarējuši ļaunu.
14 Es jums esmu rakstījis, bērni,
jo jūs esat Tēvu atzinuši.
Es jums esmu rakstījis, tēvi,
jo jūs esat atzinuši to, kas ir no iesākuma.
Es jums esmu rakstījis, jaunekļi,
jo jūs esat stipri,
un Dieva vārds paliek jūsos,
un ļauno jūs esat uzvarējuši.
15 Nemīliet pasauli, nedz to, kas pasaulē! Ja kas pasauli mīl, tajā nav Tēva mīlestības. 16 Jo viss, kas ir pasaulē – miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība –, tas nav no Tēva, bet ir no pasaules. 17 Un pasaule paiet un viņas kārība, bet, kas dara Dieva gribu, paliek mūžīgi.

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas