Dieva darbabiedri tempļa celšanā

Dieva darbabiedri tempļa celšanā
1.Kor.3:1-23.
1 Es, brāļi, vēl nevarēju runāt ar jums kā ar garīgiem cilvēkiem, bet tikai kā ar miesīgiem, kā ar maziem bērniem Kristū. 2 Es jūs dzirdīju ar pienu un citu barību nedevu, tādēļ ka jūs to nespējāt uzņemt un arī tagad nespējat, 3 jo jūs vēl esat miesīgi. Kamēr jūsos ir naids un ķildas, vai tad neesat miesīgi un nedzīvojat kā miesīgi cilvēki? 4 Ikreiz, kad kāds saka: es piederu Pāvilam, bet cits: es Apollam, – vai tad neesat kā cilvēki? 5 Kas ir Apolls? Un kas ir Pāvils? Tikai kalpotāji, kas jūs veduši pie ticības, katrs tā, kā Kungs viņam ir uzticējis. 6 Es iestādīju, Apolls aplaistīja, bet Dievs audzēja; 7 tā ka nedz stādītājs ir kaut kas, nedz laistītājs, bet gan Dievs, kas audzē. 8 Bet stādītājs un laistītājs abi dara vienu darbu, bet algu katrs saņems pēc savām pūlēm, 9 jo mēs esam Dieva darbabiedri; jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne. 10 Pēc man dotās Dieva žēlastības es kā gudrs namdaris esmu ielicis pamatus, bet cits uz tiem būvē. Un katrs pats lai raugās, kā viņš būvē. 11 Citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau likts, un tas ir Jēzus Kristus. 12 Ja kāds ceļ uz šā pamata no zelta, sudraba, dārgakmeņiem vai arī no koka, siena vai salmiem, 13 ikviena darbs kļūs redzams: tā diena to parādīs, jo tas tiks atklāts ugunī, un, kāds ikviena darbs būs bijis, to uguns pārbaudīs. 14 Ja kāda darbs, ko tas uzcēlis, paliks, viņš saņems algu; 15 ja kāda darbs sadegs, viņš cietīs, tomēr tiks izglābts, bet kā caur uguni. 16 Vai jūs nezināt, ka esat Dieva templis un ka Dieva Gars jūsos mājo? 17 Ja kāds Dieva templi posta, to Dievs izpostīs, jo Dieva templis ir svēts, un tie esat jūs. 18 Neviens lai sevi nemāna. Ja kāds no jums iedomājas sevi gudru esam šajā laikmetā, tam jākļūst par muļķi, lai kļūtu gudrs. 19 Jo šīs pasaules gudrība Dieva priekšā ir muļķība. Ir taču rakstīts: viņš pieķer gudros to viltībā. 20 Un vēl ir rakstīts: Kungs zina, ka gudro spriedumi ir tukši. – 21 Tā ka neviens cilvēks lai nelielās, jo jums pieder viss: 22 vai tas būtu Pāvils, vai Apolls, vai Kēfa, vai tā būtu pasaule, dzīvība vai nāve, vai tagadne, vai nākotne – viss pieder jums, 23 bet jūs piederat Kristum un Kristus – Dievam.
Share

RRBD draudzes mācītājs