5. Mozus grāmata


Svētā tauta un ēšana

Svētā tauta un ēšana

Runā: | maijs 27, 2018

5. Mozus 14:1-29 1 Jūs esat Kunga, sava Dieva, dēli! Negrieziet savu miesu un neskujiet uzacis mirušo dēļ, 2 jo jūs esat svēta tauta Kungam, savam Dievam, jūs Kungs ir izvēlējies sev par īpašuma tautu...


Vieta kur Dieva Vārds mājo

Vieta kur Dieva Vārds mājo

Runā: | maijs 13, 2018

5.Moz. 12:1-31 1 Šie ir likumi un tiesas, kas jums jāpilda zemē, ko Kungs, jūsu Dievs, dod jums iemantot, – visas dienas, ko jūs dzīvojat tajā zemē. 2 Postīt nopostiet visas vietas, kur tās tautas,...


Aizstāvis un aizlūdzējs Mozus

Aizstāvis un aizlūdzējs Mozus

Runā: | aprīlis 22, 2018

5. Moz. 9:1-10:11 9:1 Klausies, Israēl, šodien tu ej pār Jardānu, lai ietu un padzītu tautas, kas lielākas un stiprākas par tevi, – tām ir lielas un līdz debesīm nocietinātas pilsētas! 2 Tā ir liela...


Tuksneša pedagoģijas atziņas

Tuksneša pedagoģijas atziņas

Runā: | aprīlis 15, 2018

5. Moz. 8:1-20 1 Tev jāievēro un jāpilda visi baušļi, ko es šodien pavēlu, lai tu paliktu dzīvs, plestos daudzumā un ietu un iemantotu zemi, ko Kungs ir zvērējis mūsu tēviem. 2 Atceries visu ceļu,...