Kā būt vienprātībā un piedzīvot Dieva mieru

Kā būt vienprātībā un piedzīvot Dieva mieru
Fil.4.1-9.
1 Tad nu, mani mīļie un ilgotie brāļi, jūs, kas esat mans prieks un vainags, tā, mīļotie, pastāviet Kungā. 2 Es mudinu gan Evodiju, gan Sintihi, lai viņas abas rod vienprātību Kungā. 3 Jā, es lūdzu arī tevi, tu, kas esi ciešā saistībā ar mani, – palīdzi arī tu viņām, kas evaņģēlija sludināšanā cīnījās kopā ar mani un Klēmentu un pārējiem maniem darbabiedriem, kuru vārdi rakstīti dzīvības grāmatā. 4 Priecājieties Kungā vienmēr, es sacīšu vēlreiz – priecājieties! 5 Lai jūsu pieticība top zināma visiem cilvēkiem! Kungs ir tuvu! 6 Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. 7 Un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū. 8 Vēl, brāļi, domājiet par visu, kas patiess, godājams, taisns un šķīsts, kas ir pievilcīgs un apbrīnojams – kas saistīts ar tikumu un ir slavējams! 9 Visu, ko esat mācījušies un pieņēmuši, ko esat dzirdējuši un redzējuši manī, to tad arī dariet, un miera Dievs būs ar jums.
Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas