Debesu pilsoņu vienotība, bezbailība un nesavtība

Debesu pilsoņu vienotība, bezbailība un nesavtība

Fil.1.27-2.4.

27 Šajā pasaulē, dzīvojot starp cilvēkiem, esiet Kristus evaņģēlija cienīgi, tā ka, atnākot un jūs redzot vai prombūdams, es par jums dzirdu, ka jūs pastāvat vienā Garā un kā viena dvēsele kopīgi cīnāties par evaņģēlija ticību. 28 Nebīstieties no pretiniekiem nevienā lietā; tas būs viņiem pierādījums par viņu bojā eju un par jūsu izglābšanos, un tas ir no Dieva. 29 Kristus dēļ jums dota dāvana ne tikai ticēt viņam, bet viņa dēļ arī ciest, 30 izcīnot tādu pašu cīņu, kādu esat redzējuši notiekam pie manis un kādu dzirdat notiekam tagad.

1 Kur vien ir kāda aizstāvība Kristū, iedrošinājums mīlestībā, kopība Garā, ja ir kāda iejūtība un līdzjūtība, 2 piepildiet manu prieku, būdami vienprātībā, kopīgā mīlestībā, vienoti dvēselē un domās; 3 neko nedariet sāncensības vai tukšas slavas dēļ, bet pazemībā vērtējiet cits citu augstāk par sevi, 4 rūpēdamies katrs ne tikai par savu labumu, bet arī par cita labumu.

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas