Kas tiek darītājam no viņa pūlēm?

Kas tiek darītājam no viņa pūlēm?

Mācītājs 3.1-15.

1 Viss savā reizē un savs laiks ik lietai zem debess:
2 laiks dzimt un laiks mirt,
laiks stādīt un laiks plūkt stādus,
3 laiks nokaut un laiks dziedināt,
laiks graut un laiks celt,
4 laiks raudāt un laiks smiet,
laiks sērot un laiks diet,
5 laiks akmeņus mest un laiks akmeņus vākt,
laiks apskaut un laiks bēgt no skavām,
6 laiks meklēt un laiks zaudēt,
laiks glabāt un laiks sviest prom,
7 laiks saplēst un laiks šūt,
laiks klusēt un laiks runāt,
8 laiks mīlēt un laiks nīst,
laiks karam un laiks mieram.
9 Kas tiek darītājam no viņa pūlēm?

10 Es redzēju, kādu amatu Dievs uzlicis cilvēkbērniem nopūlēties. 11 Visu viņš darījis jauku tā īstajā laikā! Pat mūžību viņš tiem ielicis sirdī – vien neatklāt cilvēkam darbus, ko Dievs darījis no iesākuma līdz galam. 12 Zinu, ka nekas tiem nav labāk kā līksmot un priecāties, kamēr tie dzīvo. 13 Un, ja cilvēks ēd, dzer un rod prieku visos savos pūliņos, tad tā ir Dieva dāvana. 14 Zinu, ka viss, ko Dievs dara, pastāvēs mūžam, tam nevar ne pielikt, ne atņemt – Dievs tā ir darījis, lai tie bīstas viņa. 15 Kas ir bijis, jau atkal ir; kas būs, jau ir bijis – un Dievs lūko pēc pagājušā.

Share

RRBD draudzes vecākais

Jaunākās svētrunas