Grēku piedošanas svētība un prieks

Grēku piedošanas svētība un prieks

Psalms 32.1-11

1 Dāvida psalms.
Svētīts, kam piedoti noziegumi,
kura grēki ir nolīdzināti,
2 svētīts, kam Kungs nepielīdzina vainu,
kura gars ir bez viltus!
3 Kamēr es neatzinos, nīka man kauli –
es brēcu cauru dienu!
4 Smagi gūlās tava roka pār mani,
mans spēks zuda vasaras tveicē!
5 Es atzinos savā grēkā
un neslēpu savu vainu,
es teicu: atzīšos Kungam savos noziegumos!
Tad tu man piedevi mana grēka vainu.
6 Tādēļ lai tevi lūdz visi uzticīgie posta stundā –
kaut milzu ūdeņi veltos, tie viņus neaizsniegs!
7 Tu mani patversi, no spaidiem pasargāsi –
glābiņa gavilēm mani apjozīsi!
8 Es tevi pamācīšu un rādīšu tev ceļu,
es došu padomu – mana acs ir pār tevi!
9 Neesiet kā zirgi, kā zirgēzeļi,
kuriem trūkst saprašanas,
kas ar laužņiem un iemauktiem jāsavalda –
tie tevi neklausīs!
10 Ļaundarim sāpju gana –
kas paļaujas uz Kungu, to apjož žēlastība.
11 Priecājieties Kungā un līksmojiet, taisnie,
un gavilējiet visi, kam skaidra sirds!

Share

Jaunākās svētrunas