Atslēga izturībai jeb atbilstošas perspektīvas saglabāšana

Atslēga izturībai jeb atbilstošas perspektīvas saglabāšana

1.Pētera vēstule 1:1-2

1 Pēteris, Jēzus Kristus apustulis, izredzētajiem svešiniekiem, kas izkliedēti Pontā, Galatijā, Kapadokijā, Āzijā un Bitīnijā un

2 kas pēc Dieva Tēva paredzējuma

esat Gara svētīti paklausībai un

apslacīšanai ar Jēzus Kristus asinīm –

lai žēlastība un miers jums ir pārpilnībā!

Share