“Silta patiesība”

"Silta patiesība"

Fil.1.3-11

3 Ikreiz, kad atceros jūs, es pateicos savam Dievam 4 par jums visiem ikvienā savā lūgšanā; es ar prieku nododos lūgšanām 5 par mūsu kopību evaņģēlija sludināšanā no pirmās dienas līdz pat šim brīdim. 6 Es paļaujos uz to, ka Dievs, kas pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai. 7 Ir pareizi, ka es šādi par jums visiem domāju, jo jūs esat manā sirdī – gan manās važās, gan evaņģēlija aizstāvībā un nostiprināšanā jūs visi esat manas žēlastības līdzdalībnieki. 8 Dievs ir mans liecinieks, kā es pēc jums visiem ilgojos Jēzus Kristus sirds mīlestībā. 9 Tādēļ es lūdzu, lai jūsu mīlestība arvien vairāk pārplūstu atzīšanā un dziļā sapratnē, 10 lai visi pārbaudījumi jūs pārliecinātu, kas ir labāks, lai jūs būtu sirdsskaidri un nevainojami Kristus dienai, 11 pārpilni ar taisnības augļiem, kas nāk caur Jēzu Kristu, Dieva godam un slavai.

Share

Jaunākās svētrunas