Vēsture Ziņas Foto Sprediķi Māksla Grāmatas Saites RRBD iesaka Ziedojumi
Ziņas

 

Dievkalpojuma kārtība

Svētdienas skola

Reformātu ticības mācības katehēze

Mājas grupas

Nometnes

Sadarbība ar bērnu namu

Mācītāja pieņemšanas laiki

Jaunumi un aktualitātes
Dievkalpojumi notiek Svētdienās 16:00, Lāčplēša ielā 37, Rīgā

Dievkalpojuma kārtība


Šajā sadaļā jūs varat iepazīties ar iksvētdienas Dievkalpojuma īsu aprakstu:

1. Ievada Psalms ar draudzes atbildi.
Vadītājs: Neskaitieties ļaundaru dēļ,
Draudze: neapskaud tos, kuri dara netaisnību!
Vadītājs: Neskaitieties ļaundaru dēļ,
Draudze: neapskaud tos, kuri dara netaisnību!..


2. Dieva slavēšana un pielūgšana ar 2-3 dziesmām.
(Vārdi ir redzami uz ekrāna)

3. Bībeles lasījums.
(Draudze uzklausa Dieva vārdu no Jesajas 40:15-31)

4. Dieva slavēšana un pielūgšana ar 1-2 dziesmām.
(Vārdi ir redzami uz ekrāna)

5. Apsveicināšanās, ziņojumi, aizlūgšanas.
(par baznīcu, kalpošanu, valdībām, ciešanu piemeklētajiem utt.)

6. Sprediķis.

7. Ziedojumi.

8. Grēksūdze.
(Kopīgā grēksūdzes lūgšana. Klusā grēksūdze. Grēku piedošanas pasludināšana)

9. Vakarēdiens.

10. Dieva slavēšana un pielūgšana ar 1-2 dziesmām.

11. Svētīšana.

Draudzes vecākie: Mārtiņš Kapickis, Egils Šmagris, Mārtiņš Martinsons

Mācītāja palīgi: Guntars Ozoliņš, Aivars Didrihsons, Arnis Straume, Kārlis Žagata, Māris Dancis

Draudzes mūzikas grupas sastāvs:
Raimonds Bičus, Ineta Klemka, Elija Kapicka, Anda Martinsone, Evita Dakse, Jānis Daksis, Ieva Dalbiņa, Līga Lūse, Edijs Šmagris, Andis Zariņš, Marks Ignatovičs.

Skaņotāji:
Olafs Ķempe, Mārtiņš Kapickis, Mārtiņš Barons.

Atbildīgie par tējas galdu:
Anita Vijupe, Agnese Kapicka