Vēsture Ziņas Foto Sprediķi Māksla Grāmatas Saites RRBD iesaka Ziedojumi
Sprediķi (mp3)

 

Mācītāja A. Saukas sprediķi

Palīgmācītāju sprediķi
J.Pāvulēns,
E. Šmagris,
M. Martinsons

Vieslektoru sprediķiAlvis SaukaDievkalpojumi notiek svētdienās 16:00,

Lāčplēša ielā 37, Rīgā

Visi laipni aicināti !

2017.12.03. - 1.Jņ.2:29-3:10
Taisnā Dieva bērni un taisnības darīšana

2017.11.12. - 1.Jņ.2:7-17
Sadraudzība ar Dievu un staigāšana Gaismā

2017.10.29. - 1.Jņ.1:1-4
Lai bērni glābti un pilnīgs prieks

2017.10.01. - 1.Sam.30
Gūt spēkus Jahves apsolījumos

2017.09.17. - 1.Sam.28
Bez Jahves vārda, bet augstprātīgs

2017.08.27. - 1.Sam.26
Uzticamais un taisnīgais Mesija

2017.08.13. - 1.Sam.24
Dieva ķēniņvalstī pēc Dieva noteikumiem

2017.07.30. - 1.Sam.22:6-23
Antikrists

2017.07.23. - 1.Sam.21:1-22:5
Līdz es zināšu ko Dievs man darīs

2017.06.18. - 1.Sam.17.nod
Uzvarētāji dzīvā Dieva Jahves vārdā jeb Pro Rege

2017.05.28. - 1.Sam.16:14-23
Dāvids un dvēseles dziedināšana

2017.05.07. - Atkl.15:1-8
Kam mēs esam draugi?

2017.04.16. - Mt.28:1-20
Pasaules glābējs ir augšāmcēlies

2017.04.09. - Lk.19:28-48
Mesijas pretrunīgā sagaidīšana Jeruzalemē

2017.03.26. - Atkl.12
Sātans uzvarēts Jēra asinīs

2017.03.12. - Atkl.6:1-8:5
7 zīmogi jeb īss pēdējā laika apskats

2017.02.26. - Atkl.3:14-22
Atver sirdi Dievam Kristū Jēzū

2017.02.12. - Atkl.3:1-5
Vēstule mirušajiem jeb racionāli nedomājošajiem kristiešiem

2017.01.29. - Atkl.2:12-17
Turiet Kristus vārdu un ticību, bet netolerējiet viltvāržus

2017.01.15. - Atkl.2:1-7
Mīlēt, liecināt un dzīvot mūžīgi Kristū

2017.01.01. - Atkl.1:1-8
Svētītie un laimīgie veiksminieki

2016.12.19. - Jņ.10:1-21
Labais gans atdod savu dzīvību par avīm

2016.12.04. - 2.Kor.2:14-4:6
Pāvils: Jaunās derības un Svētā Gara kalps

2016.11.20. - Jona 3.nod.
Ninives pagāni noticēja Dievam

2016.11.06. - Jona 1.nod.
Ietiepīgais pravietis

23.10.2016. - Est.8
Kristieši un svētais karš

09.10.2016. - Est.6
Bezmiega nakts jeb Dievs neatstāj visu gadījuma ziņā

25.09.2016. - Est.4
Patiesības mirklis jeb kāpēc tu dzīvo?

11.09.2016. - Est.2
Skaistule un briesmonis

28.08.2016. - Gal.6:11-18
Kristus krusts un brīvība

07.08.2016. - Gal.5:16-26
Kopsolī ar Svēto Garu

24.07.2016. - Gal.4:21-31
Brīvie apsolījuma bērni

10.07.2016. - Gal.3:25-4:7
Dieva Tēva bērni un mantinieki

26.06.2016. - Gal.3:1-14
Svētība vai lāsts

29.05.2016. - Gal.1:1-10
Cilvēku bezcerība un Glābējs

08.05.2016. - Jņ.15:1-17
Izredzēti auglībai

17.04.2016. - Jņ.3:1-21
Piedzimšana no Svētā Gara un Dieva mīlestība

03.04.2016. - Fil.4:1-9
Vienotības un miera Dievs

25.03.2016. - Jņ. 19:16-42
Viss ir piepildīts vai arī visam ir beigas?

06.03.2016. - Fil.3:12-4:1
Dieva aicinājuma balva

21.02.2016. - Fil.2:18-30
Paraug partneri

07.02.2016. - Fil.2:5-11
Debesu pilsoņu attieksme pret kalpošanu

10.01.2016. - Fil.1:12-26
Evaņģēlija sludināšanas prioritāte

27.12.2015. - Mt.5:1-20
Dieva Ķēniņvalstij piederošie

20.12.2015. - Jņ.1:19-34
Dieva Dēls un Dieva Jērs

06.12.2015. - 5.Moz. 18:9-22
Lielāks kā Mozus

08.11.2015. - Apd.17:16-34
Pāvils un filozofi

25.10.2015. - Apd.16
Kungs atver Eiropu evaņģēlijam

11.10.2015. - Zah. 14. nod
Dieva vārds būs svētīts

20.09.2015. - Zah. 10.-11. nod
Labais Gans

06.09.2015. - Zah. 7.-8. nod
No sērām pie līksmības

23.08.2015. - Zah. 4. nod
Ne ar varu, bet ar Kunga Garu

09.08.2015. - Zah.1:7-2:17
Kristieša galvenā cīņa

05.07.2015. - 2. Pēt.3. nod.
Zināšana, žēlastība un miers

05.07.2015. - 2. Pēt. 1:12-21
Atcerieties nākotni

14.06.2015. - Rom. 7:14-8:17
Jaunā staigāšana un kalpošana Garā

24.05.2015. - Jņ.1: 1-18
Kas es esmu jeb kas ir cilvēks?

10.05.2015. - Apd.13:13-52
Kā izplatījās kristietība?

19.04.2015. - Apd.11:19-30
Neatkarība un vienotība Kungā

29.03.2015. - Lk.21:1-53
Negaidītā sastapšanās ar Kungu Jēzu

29.03.2015. - Apd.9:1-31
Izredzēts liecinieks pret paša gribu

15.03.2015. - Apd.6:8-8:1
Stefana nāve un Sauls

23.02.2015. - Apd.5:17-42
Cienīgi ciest Jēzus Kristus vārda dēļ

08.02.2015. - Apd.4:1-31
Pretdarbība un lūgšanas

25.01.2015. - Apd.2:40-47
Pirmo kristiešu dzīve

18.01.2015. - Apd.2:14-23
Gara izliešana un Kungs Jēzus

04.01.2015. - Apd.1:12-26
Jūdas aizstājēja izraudzīšana

24.12.2014. - Lk.2:1-20
Pasaules glābējs ir dzimis

14.12.2014. - Lk.1:26-56
Laime un ticība apsolījumiem

30.11.2014. - 1.Moz.22.nod.
KUNGS redz un gādā upurjēru

09.11.2014. - 1.Moz.20.nod.
Dieva bīšanās un uzticēšanās

26.10.2014. - 1.Moz.18:1-33
KUNGA apciemojums un Abrahāma bērnu drošiba

28.09.2014. - 1.Moz.15.nod.
Ābrams ticēja

14.09.2014. - 1.Moz.13.nod.
Ticība un neiekrampēšanās

31.08.2014. - 1.Moz.11:27-12:9
Ābrahāms un Dieva svētība

17.08.2014. - Jņ.14:1-14
Vieta Dieva Tēva namā

03.08.2014. - Jņ.10:1-21
Manas avis dzird manu balsi

20.07.2014. - Jņ.6:22-69
Dzīvības maize un vārds

06.07.2014. - 1.Sam.14.nod.
Cilvēkiem vai Dievam par godu?

22.06.2014. - 1.Sam.12.nod.
Derības apsūdzība un iedrošinājums

08.06.2014. - 1.Sam.10:17-27
Ka varoņi un elki slēpjas

11.05.2014. - 1.Sam.8:1-22
Dievs KUNGS un surogāti

27.04.2014. - Mt.24:1-35
Vecās kārtības beigas un Cilvēka Dēla valdīšana

18.04.2014. - Mt.27:32-56
Kristus nāve un pieeja pie Dieva

30.03.2014. - Mt.18:15-35
Konfliktu risināšana draudzē

16.03.2014. - Mt.17:22-27
Kristiešu brīvība un kontekstualizācija

23.02.2014. - Mt.17:1-20
Dieva mīļotais Dēls, kuram jāklausa

05.02.2014. - Mt.15:29-16:12
Mācekļi un farizeju attieksme

19.01.2014. - Mt.13:53-14:33
Jēzus brīnumi un mācekļu pielūgšana

05.01.2014. - Mt.13:1-23
Cilvēka sirds un Dieva ķēniņvalsts vārds

29.12.2013. - Sal.māc.1:1-12, 12:1-4
Viss ir niecība, tomēr mīli Dievu savu KUNGU

22.12.2013. - Mt.12:38-50
Jonas zīme un Dieva patiesā ģimene

08.12.2013. - Mt.12:1-21
Sabats, attiecības ar Kungu un labie darbi

24.11.2013. - Mt.10:34-42
Vai esat Dieva ķēniņvalsts vērti?

20.10.2013. - Mt.10:1-23
Liecināšana un neizprovocētas vajāšanas

06.10.2013. - Mt.8:23-9:17
Mesiāniskais līgavainis un ārsts

08.09.2013. - Kol.4:2-6
Pastāvīgi lūdziet, dzīvojiet gudri un laipni lieciniet

25.08.2013. - Kol.2:16-23
Nepakļaujieties pirmspēku noteikumiem

11.08.2013. - Kol.1:24-2:5
Kristus, vislielākais noslēpums un gudrība

28.07.2013. - Kol.1:9-14
Garīgums

21.07.2013. - Lk.18:15-17
Kristus un totāla drošība

30.06.2013. - Hab.3.nod.
Sapratne un prieks KUNGĀ

16.06.2013. - Hab.1:1-2:5
Taisnais ticībā dzīvos

19.05.2013. - Mt.7:1-12
Bibliskā ētika un spēka avots

28.04.2013. - Mt.6:19-24
Zemes vai Debesu Vērtības

14.04.2013. - Mt.6:5-15
Algādžu vai bērnu lūgšana

29.03.2013. - Mt.27:32-56
Kristus nāve un pieeja pie Dieva

17.03.2013. - Mt.5:38-42
Brīvība kalpojot Kristū

03.03.2013. - Mt.5:31-32
Škiršanās un mācekļu atbildība

17.02.2013. - Mt.5:21-26
Kā lai mēs tālāk dzīvojam?

03.02.2013. - Mt.5:1-12
Kam labi klājas un kam slikti klājas?

20.01.2013. - Mt.4:1-11
Pārbaudīts un atzīts uzticams

06.01.2013. - Mt.3:1-12
Ķēniņvalsts un tiesas diena Jēzū ir atnākusi

23.12.2012. - Mt.1:1-17
Jēzus ir Dieva apsolītais atbrīvotājs

09.12.2012. - Rom.7:7-25
Kristieša cīņa

25.11.2012. - Rom.1:18-32
Elkdievība, ļaunums un Dieva dusmas

11.11.2012. - 4.Moz.36
Dieva apsolītā dzimtene

28.10.2012. - 4.Moz.33
KUNGA uzticība un "aizmāršība"

30.09.2012. - 4.Moz.31
Dieva žēlastība un brīvprātīgais upuris

16.09.2012. - 4.Moz.28,29
Sadraudzība ar Dievu un miers dvēselēm

02.09.2012. - 4.Moz.25
Dieva līdzekļi sērgas dziedināšanai

19.08.2012. - 4.Moz.22
Burvis, ēzelis un Dieva griba svētīt

05.08.2012. - 4.Moz.20
Kad pat vislabākie klūp

22.07.2012. - Fil.4:1-9
Vienotība un miera Dievs

08.07.2012. - Fil.3:1-11
Drošības vienīgais avots un pamats

24.06.2012. - Fil.2:12-24
Bijībā izdzīvojiet savu glābšanu

10.06.2012. - Fil.1:27-2:4
Debesu pilsoņu vienotība,bezbailība,nesavtība

06.05.2012. - 1.Kor.2:1-6
Dieva Gara atklātais noslēpums

22.04.2012. - 1.Moz.3.nod.
Identitātes pazaudēšana

06.04.2012. -Ebr.9.nod.
Vispārākā svētnīca

01.04.2012. - Lk.19:28-44
Miera valdnieks apmeklē miera pilsētu

11.03.2012. - Sal.māc.5:7-19
Valsts kapitālisms, mantkārība un apspiešana

26.02.2012. - Sal.māc.4.nod.
Vara, bagātība, skaudība, niecībal

12.02.2012. - Sal.māc.2:1-26
Baudas, sasniegumi, gudrība zem saules:hevel

22.01.2012. -1.Kor.7:25-40
Neprecētie, precētie un nedalīta nodošanās Kungam

08.01.2012. -1.Kor.6:12-20
Kristieši un netiklība

24.12.2011. -Lk.2:8-21
Cilvēces glābēja piedzimšana

18.12.2011. -Kol.3:16-4:1
Jaunā dzīve mājās

04.12.2011. -Kol.1:24-2:5
Brīvība Kristū jeb neviens lai jums nenolaupa

20.11.2011. -Kol.1:24-2:5
Aptveriet visu Dieva gudrību, proti, Kristu

06.11.2011. -Kol.1:1-14
Patiesības vārda atzīšana un cienīga dzīve

16.10.2011. -Joz.1:1-9
Dieva cilvēks un Dieva vārds

02.10.2011. - 4.Moz.18
Priesteri - garants Izraēla dzīvei ar KUNGU

18.09.2011. - 4.Moz.15
Atgādinājums par Dieva žēlastību un uzticību

04.09.2011. - 4.Moz.12
Kurnēšana un skaudība

21.08.2011. - 4.Moz.9:15-10:10
Mākonis, uguns, sudraba taures un tuksnesis

07.08.2011. - 4.Moz.8.nod.
Levīti - dzīvie upuri KUNGAM

24.07.2011. —4.Moz.6.nod.
Nazīrieši un vajadzība pēc Dieva svētības

10.07.2011. —4.Moz.1-4.nod.
Tuksnesī, Kristus karaspēkā uz apsolīto zemi

05.06.2011. — Jņ.17
Augstā priestera lūgšana

15.05.2011. — Jņ.14:15-31
Cits Aizstāvis

01.05.2011. — Jņ.13:1-30
Kāju mazgāšana - līdzība grēku mazgāšanai pie krusta

17.04.2011. — Jņ.11:55-12:56
Sekot Jēzum ir mūžīgās dzīvības ceļš

27.03.2011. — Ef.4:1-16
Vienotība draudzē un patiesības runāšana mīlestībā

06.03.2011. — Kol.3:1-11
Ticība, neticība un elki

27.02.2011. — Kol.2:6-23
Kas jūs izmainīs?

13.02.2011. — 2.Kor.3:1-4:6
Ko tu gribētu izmainīt?

23.01.2011. — Sakāmvārdi (Sal.pam)
Audzināšana, Dieva bijība un ceļš

09.01.2011. — Sakāmvārdi (Sal.pam)
Centība, slinkums, posts un turība

19.12.2010. — Sakāmvārdi (Sal.pam)
Nākotnes redzējuma nepieciešamība un Dieva svētība

19.12.2010. — Rutes 4
Izpirkti mūžīgam mantojumam

05.12.2010. — Rutes 2
Dieva patvēruma spārni

21.11.2010. — Sal. pam.1:1-4
Gudrības pamats

14.11.2010. — Atkl.22:6-21
Valdnieks un tiesnesis nāk

31.10.2010. — Atkl.21:1-8
Pēc kā slāpst tava dvēsele?

24.10.2010. — Atkl.20
Augšāmcelties mūžīgai svētībai vai lāstam

17.10.2010. — Atkl.19
Ēst vai tikt apēstam

10.10.2010. — Atkl.17,18
Bābeles krišana

26.09.2010. — Atkl.14:1-15:4
Dieva godība, ticīgo alga un pasaules sods

12.09.2010. — Atkl.8:6-11:18
Kataklizmas, bēdas un atgriešanās

22.08.2010. — Atkl.4,5
Kristus ir galīgā realitāte

25.07.2010. — Atkl.2:8-11; 3:6-13
Vārds tiem, kas ir ciešanās

11.07.2010. — Atkl.1:9-20
Kristū uzvarētāji par ciešanās

27.06.2010. —Jņ.10.nod.
Labais gans no Dāvida nama

13.06.2010. —Jņ.8:12-59
Dieva gaisma un brīvība kritušajai pasaulei

30.05.2010. —Jņ.6:41-71
Krustā sistā dzīvības maize no debesīm

02.05.2010. —Jņ.4:1-42
Pasaules glābējs

18.04.2010. —Jņ.1:1-18
Dieva pilnīga un unikāla atklāsme Vārdā

11.04.2010. —1.Moz. 35.nod.
Atgriezties, pastāvēt, uzvarēt

28.03.2010. — Lk.19:28-44
Dievs apmeklē savu tautu

14.03.2010. — 1.Moz.29-31.nodaļas
Dievs ir ar Jēkabu

28.02.2010. — 1.Moz.26:34-28:9
Īzaka svētība Jēkabam, jeb Dieva ekskluzīvās tiesības izredzēšanā

14.02.2010. — 1.Moz.26:1-33
Svētība ticībā Īzakam

17.01.2010. — Ef.5:15-21
Gara piepildīti un dzīvojiet gudri

03.01.2010. — Ef.4:17-32
Jaunais cilvēks draudzes vienotībai

20.12.2009. — Ef.3:14-21
Dievs spēks lai izprastu Kristus mīlestību

06.12.2009. — Ef.2:11-22
Jauna cilvēce un līdzpilsoņi Kristū

22.11.2009. — Ef.1:1-23
Dieva žēlastība un spēks

01.11.2009. — Lk.22:21-46
Jēzus lūgšanas un žēlastība

04.10.2009. — Lk.19:28-44
Mesija, miera ķēniņš apmeklē miera pilsētu

20.09.2009. — Lk.17:1-10
Izlīgšana un piedošana

06.09.2009. — Lk.13:10-21
Sabats un jaunā radīšana

18.08.2009. — Lk.10:38-11:13
Labākā porcija

26.07.2009. — Lk.9:37-62
Ceļā ar Jēzu

12.07.2009. — Lk.8:1-21
Labā sirds un Dieva vārds

28.06.2009. — Lk.6:17-39
Jēzus jaunā sabiedrība

14.06.2009. — Lk.4:1-13
Jēzus kārdināšanas

31.05.2009. — Lk.1:1-4; 24:1-10, 36-49
Aculiecinieki par Jēzu

03.05.2009. — Dan.9. nodaļa
Lūgšanas un Dieva atbilde

19.04.2009. — Dan.6. nodaļa
Lauvu bedrē jeb dzīve trimdā

29.03.2009. — Dan.4. nodaļa
Pazemīgie nepaliks kaunā

15.03.2009. — Dan.2:1-49
Gudrība un spēks

01.03.2009. — 1.Kor.16:1-24
Garīgais briedums, mīlestība un materiālās dāvanas

08.02.2009. — 1.Kor.15:1-11
Jēzus Kristus augšāmcelšanas realitāte

18.01.2009. — 1.Kor.14:1-19
Izprotama uzstāšanās ceļ draudzi

04.01.2009. — 1.Kor.12:1-30
Ķermeņa vienotība un dāvanu dažādība

24.12.2008. — Lk.2:8-21
Kristus dzimšana

14.12.2008. — 1.Kor.10:14-22
Vai nu Kungs vai dēmoni

30.11.2008. — 1.Kor.9:1-27
Zinošs kristietis mūsdienu kultūrā

02.11.2008. — 1.Kor.7:17-24
Aicinājums un statuss

19.10.2008. — 1.Kor.7:1-9
Kristieši un laulība

05.10.2008. — 1.Kor.6:1-11
Kristiešu tiesāšanās

21.09.2008. — 1.Kor.4:6-21
Krusta ceļš uz godību

07.09.2008. — 1.Kor.2:1-16
Atklātais noslēpums

24.08.2008. — 1.Kor.1:1-9
Dieva žēlastība Kristū aicinātajiem

10.08.2008. — 2.Ķēn.2.nod.
Dieva Valsts un personības

27.07.2008. — 1.Ķēn.21
Dievs atmaksās

18.05.2008. — Fil. 3:12-4:1
Evaņģēlija līdzdalībnieku balva

27.04.2008. — Fil. 2:19-30
Paraugpartneri

13.04.2008. — Fil. 2:5-11
Debesu pilsoņu attieksme pret kalpošanu

30.03.2008. — Fil. 1:27-2:4
Debesu pilsoņu cīņa par Evaņģēlija objektīvo patiesību

21.03.2008. — 1. Kor.11:17-24
Pasludinat Kunga nāvi

09.03.2008. — Fil. 1:1-11
Partneri evaņģēlija sludināšanā

24.02.2008. — Apd. 23:25-26:32
Vienīgā cilvēces cerība

10.02.2008. — Apd. 19:21-20:38
Vārda mācīšanas izšķirošā nozīme

2017.11.26. - 1.Jņ.2:18-28
Sadraudzība ar Dievu un ticība Jēzum Kristum

2017.11.05. - 1.Jņ.1:5-2:6
Sadraudzība ar Dievu un attaisnošana Kristū

2017.10.15. - 1.Sam.31.nod.
Labs sākums, bet sliktas beigas

2017.09.24. - 1.Sam.29.nod.
Labi un taisni Dieva Jahves acīs

2017.09.03. - 1.Sam.27:1-28:2
Kad varoņi klūp?

2017.08.20. - 1.Sam.25.nod
Kauns un glābšana

2017.08.06. - 1.Sam.23.nod
Negaidītais glābējs

2017.07.09. - 1.Sam.20.nod
Drošība nedrošos laikos uz mūžiem

2017.06.25. - 1.Sam.18.nod
Mīlēt Dieva Kristu

2017.06.04. - Apd.2:1-39
Vasarsvētki un pēdējās dienas

2017.05.14. - 1.Sam.16:1-13
Dāvids un Dieva pārsteidzošā izvēle

2017.04.23. - Atkl. 14:6-20
Pielūdziet Dievu, nāk tiesas stunda

2017.04.14. - Mt. 27:32-61
Kristus asinīs atvērts ceļš pie Dieva Tēva

2017.04.02. - Atkl.13:1-14:5
Zvēra pielūdzēji vai Jēra sekotāji

2017.03.19. - Atkl.8:6-11:19.
7 taures: Dieva ķēniņvalsts un baznīcas liecība

2017.03.05. - Atkl.4,5. nod.
Jērs Dieva tronī celts

2017.02.19. - Atkl.3:7-13
Identitāte kas pastāvēs mūžīgi

2017.02.05. - Atkl.2:12-28
Turieties pie Dieva vārda, ticības un netolerējiet Jezebeļusi

2017.01.22. - Atkl.2:8-11
Esi Kristum uzticams līdz nāvei un tu dzīvosi mūžīgi

2017.01.08. - Atkl.1:9-20
Nebaidies, Kristus rūpējas par savējiem

2016.12.25. - Kol.1:15-23
Kristus ir valdnieks pār radību un jauno radīšanu

2016.12.24. - Lk.2:1-20
Pasaules glābējs ir dzimis

2016.12.11. - Lk.1:1-4 un 24:44-48
Evaņģēlijs ir patiesība: esiet pilnīgi droši

2016.11.27. - Jona 4.nod.
Dievam rūp cilvēki, Jonam komforts, un tev?

2016.11.13. - Jona 2.nod.
Žēlastībā glābtie neklusējiet

30.10.2016. - Est.9.-10.nod
Purīm - miers no amalekiešiem

16.10.2016. - Est.7
Estere dodas karā

02.10.2016. - Est.5
Paļāvība un gudrība

18.09.2016. - Est.3
Netastāt mierā

04.09.2016. - Est.1
Neasimilēties un neizmist

21.08.2016. - Gal.6:1-10
Svētā Gara draudze

31.07.2016. - Gal.5:1-15
Brīvība un spēks mīlēt

17.07.2016. - Gal.4:8-20
Evaņģēlijs un citi evaņģēliji

03.07.2016. - Gal.3.15-25
Likuma cietumā vai Kristus brīvībā

19.06.2016. - Gal.2:11-21
Es neatstumju Dieva žēlastību

05.06.2016. - Gal.1:11-2:10
Viens Kristus žēlastības evaņģēlijs

15.04.2016. - Jņ. 15:18-16:15
Svētā Gara liecība

24.04.2016. - Jņ. 13:36-14:31
Dieva miers Kristū

10.04.2016. - Fil.4:10-23
Priecīga līdzdalība evaņģēlijā

27.03.2016. - Jņ. 20. nod.
Lai jums būtu dzīvība Jēzū Kristū

20.03.2016. - Jņ. 12:12-36
Miera ķēniņa atnākšana uz Jeruzālemi

28.02.2016. - Fil. 3:1-11
Vienīgais drošības avots un pamats

14.02.2016. - Fil. 2:12-18
Nevainojama līdzdalība

31.01.2016. - Fil. 1:27-2:4
Debess pilsoņu nelokāmība

03.01.2016. - Fil. 1:1-11
Draudze Jēzus Kristus kalpībā

24.12.2015. - Lk.2:1-20
Pasaules Glābējs ir piedzimis

14.12.2015. - Ebrejiem 9. nod.
Kristus vienreiz par visām reizēm

30.11.2015. - Apd.17:1-15
Nebīsties un runā, jo KUNGS ir ar tevi

01.11.2015. - Apd.17:1-15
Evaņģēlija spēks

18.10.2015. - Apd.15:1-35
Tilti pie cilvēkiem un ne reliģijām

04.10.2015. - Zah.12.-13. nod
Atlikums piesauks KUNGA vārdu

13.09.2015. - Zah.9. nod
Miera ķēniņa atnākšana

30.08.2015. - Zah.5.,6. nod
Augstais Priesteris un Ķēņiņš

16.08.2015. - Zah.3. nod
Vaina un Atvase

02.08.2015. - Zah.1:1-6
Karapulku KUNGA svētība

12.07.2015. - 2.Pēt.2. nod.
Viltus skolotāji: rakstu sagrozītāji uz pazušanu

28.06.2015. - 2.Pēt.1:1-11
Efektivitāte un drošība

07.06.2015. - Rom. 1:16-32 un 3:21-25.
Dieva taisnība pierādīta

17.05.2015. - Apd.14. nod.
Sekošana Kungam un ciešanas

26.04.2015. - Apd.12. nod.
Hērods vai Kungs Jēzus?

12.04.2015. - Apd.10:1-11:18
Vasarsvētki arī pagāniem

03.04.2015. - Lk.22:63-23:56
Kristus Jēzus krusta nāve

22.03.2015. - Apd.8. nod.
Ķēniņš Jēzus atjauno Dāvida namu

08.03.2015. - Apd.6:1-7
Vārda un diakonijas kalpošana

15.02.2015. - Apd.4:32-5:16
Kunga izaucināšana un taisnā tiesa

01.02.2015. - Apd.3.nod
Atspirgšna Jēzū Kristū

11.01.2015. - Apd.2:1-13, 38-42
Svētais Gars un Jaunās Derības Israēls

28.12.2014. - Apd.1:1-11
Kristus darbs un mācekļu liecināšana

21.12.2014. - Lk.1:57-80
Visuaugstā Dieva pravietis

07.12.2014. - Lk.1:1-25
Gudro taisnība un uzvarētāju puse

23.11.2014. - 1.Moz. 21. nod.
Dieva apsolītais dēls

02.11.2014. - 1.Moz. 19. nod.
Svētceļinieks pret paša gribu

19.10.2014. - 1.Moz. 17. nod.
Ābrahāms: Dieva tautas ticības tēvs

12.10.2014. - 1.Moz. 16. nod.
Dievs dzird

07.09.2014. - 1.Moz. 14. nod.
Kunga vārds caur priesteri Melhisedeku

07.09.2014. - 1.Moz 12:8-13:4
Nepelnītās labvēlības pedagoģija

24.08.2014. - Jņ.15.1-17
Vīnakoka augļi Dievam par godu

10.08.2014. - Jņ.11
Lācars un Dieva godība

27.07.2014. - Jņ.8:12-30
Pasaules gaisma un dzīvība

13.07.2014. - 1.Sam.15:1-35
Paklausība KUNGA vārdam ir labāka kā rituāli

29.06.2014. - 1.Sam.13:1-23
Nepaklausība un bezcerība

15.06.2014. - 1.Sam.11:1-15
Ar KUNGA Gara spēku

18.05.2014. - 1.Sam.9:1-10:16
Pazaudēšana un atrašana jeb ēzeļi un ķēniņvalsts

04.05.2014. - Mt.24:36-25:46
Gatavi Jēzus atnakšanai

20.04.2014. - Mt.28:1-20
Pasaules Glābējs ir augšāmcēlies

13.04.2014. - Mt.21:1-17
Dāvida dēls un Kungs savā pilsētā

23.03.2014. - Mt.18:1-14
Debesu ķēniņvalsts un statuss

09.03.2014. - Rom.7:7-25
Kristieša cīņa un identitāte

16.02.2014. - Mt.16:13-28
Cilvēka Dēls un cilvēka dzīves prioritātes

26.01.2014. - Mt.14:34-15:28
Jēzus, likums un cilvēka sirds diagnoze

12.01.2014. - Mt.13:24-52
Debesu ķēniņvalsts līdzības un mācekļu uzdevums

24.12.2013. - Jņ.1:1-18
Dieva pilnīga atklāsme Jēzū no Nācaretes un dzīves jēga

15.12.2013. - Mt.12:22-37
Dēmonu izdzīšana, Dieva valsts un cilvēku atbilde

01.12.2013. - Mt.11.nod.
Cilvēku neadekvātums un Jēzus uzaicinājums

03.11.2013. - Mt.10:24-33
Mācekļu ciešanas un Debesu atzinība

22.09.2013. - Mt.8:1-22
Labais gans no Dāvida nama

22.09.2013. - Mt.8:1-22
Sekojiet visvarenajam un žēlsirdīgajam Mesijam Jēzum

01.09.2013. - Kol. 3:1-17
Dariet visu Kristus vārdā

18.08.2013. - Kol. 2:6-15
Dzīvojiet Kristū un neļaujieties maldiem

04.08.2013. - Kol. 1:15-23
Kristus valdnieks pār radību un jauno radīšanu

14.07.2013. - Kol. 1:1-14
Evaņģēlija patiesības vārda izprartne un mīlestība

23.06.2013. - Hab.2:2-20
Bēdas uzpūtīgajam elku pielūdzējam

02.06.2013. - Mat.7:13-29
Gudrība un paklausība Jēzum

12.05.2013. - Mat.6:25-35
Neuztraucieties, bet vispirms meklējiet Dieva valsti

21.04.2013. - Mat.6:16-18
Gavēšana un Dievs Tēvs

07.04.2013. - Mat.6:1-4
Žēlastības dāvanas un liekulības alga

31.03.2013. - Mat.28:1-20
Pasaules Glābējs ir augšāmcēlies

24.02.2013. - Mat.5:33-37
Uzticamie un gudrie Jēzus mācekļi

24.02.2013. - Mat.5:27-30
Sekss, atkarība un piepildījums

10.02.2013. - Mat.5:13-20
Sāls, gaisma un bērnii

27.01.2013. - Mat.4:12-25
Gaisma pasaulei

13.01.2013. - Mat.3:13-17
Dieva dēls un KUNGA kalps

24.12.2012. - Mat.1:18-25
Jēzus misija

16.12.2012. - Rom.8:1-17
Jaunais Gara kalpošanas veids

02.12.2012. - Rom.6
Brīvi no grēka kundzības

18.11.2012. - Rom.1:1-17
Dieva miers un žēlastība visiem, kas...

04.11.2012. - 4.Moz.35
Dieva žēlastības pilsētas

21.10.2012. - 4.Moz.32
Kad mantas traucē dzirdēt Dievu

23.09.2012. - 4.Moz.30
Dieva labvēlība un pateicības zvērests

09.09.2012. - 4.Moz.26,27
Steidzami vajadzīgs: visuvarens un žēlastīgs vadītājs

28.08.2012. - 4.Moz.23,24
Zeme, tauta un ķēniņš

12.08.2012. - 4.Moz.21
Kurnēšana, čūskas un KUNGA žēlastība

29.07.2012. - Fil.4:10-23
Priecīga līdzdalība evaņģēlijā

15.07.2012. - Fil.3:12-4:1
Dieva aicinājuma balva

01.07.2012. - Fil.2:19-30
Paraugpartneri

17.06.2012. - Fil.2:5-11
Debesu pilsoņu attieksme pret kalpošanu un statusu

20.05.2012. - 1.Kor.14:1-25
Mīlestība, saprotama valoda, draudzes celšana

13.05.2012. - 1.Kor.12:1-20
Ķermeņa vienotība un dāvanu daudzveidība

15.04.2012. - 1.Moz.2:4-25
Vīrietis un sieviete paradīzē

08.04.2012. - 1.Kor.15:1-10,50-58
Kristus patiesi augšāmcēlies

25.03.2012. - 1.Moz.1:1-2:3
Dievs sešās dienā radīja un septītajā atpūtās

04.03.2012. - Sal.mac.4:17-5:6
Neskrien, bet saklausi Dieva vārdu

19.02.2012. - Sal.mac.3.nod.
Laiks visam, bet bīsties un priecājies par Dievu

05.02.2012. - Sal.mac.1:1-12, 12:1-8
Viss ir niecība un tomēr

15.01.2012. - 1.Kor.7:1-16
Kristieši un laulības

01.01.2012. - Kol.4:2-18
Esiet gudri

25.12.2011. - Jņ.1:1-18
Vārds, Visuma Radītājs tapa miesa Jēzus, lai dotu dzīvību

11.12.2011. - Kol.3:1-17
Atjaunotais cilvēks

27.11.2011. - Kol.2:6-15
Lai jūs neviens nesagūsta

13.11.2011. - Kol.1:15-23
Jēzus pārakums radīšanā un glābšanā

23.10.2011. - Ec.2:1-3:11
Dieva vārda ēšana,drosme,izturība liecināšanā

09.10.2011. - 4.Moz.19
Nešķīsts lai šķīstītu

25.09.2011. - 4.Moz.16-17
Dieva izredzētais svētības kanāls Izraēlam

11.09.2011. - 4.Moz.13-14
Tik tuvu un tomēr tik tālu

28.08.2011. - 4.Moz.11
Ko iekārosi to dabūsi

14.08.2011. - 4.Moz.9:1-14
Likuma un žēlastības Dievs

31.07.2011. - 4.Moz.7.nod
Ticības svētība

17.07.2011. - 4.Moz.5.nod
Nometnes šķīstīšana

12.06.2011. - Apd.2:14-41
Glābšana Jēzus vārdā un Svētā Gara izliešana

29.05.2011. - Jņ.15:1-17
Vīnakoka un zaru augļi

08.05.2011. - Jņ.13:31-14:14
Jēzus - Vienīgais ceļš pie Dieva

24.04.2011. - Jņ.20.nod
Mēs viņu redzējām

10.04.2011. - Jņ.11:1-54
Jēzus vara augšāmcelt mirušos

20.03.2011. - Ef.6:10-20
Stāviet stingri, pastāvot Dieva vārdā un lūdzot

13.03.2011. - 1.Pēt.1:1-12
Varenais, labais Dievs un ciešanas

21.02.2011. - 2.Pēt.1:1-11
Kāpēc gribi izmainīties? Ko tu esi aizmirsis?

06.02.2011. - Sakāmvārdi (Sal.pam)
Vīrietis un sieviete

30.01.2011. - Sakāmvārdi (Sal.pam)
Fiziskā un emocionālā veselība

16.01.2011. - Sakāmvārdi (Sal.pam)
Draudzība, ceļi un neceļi

26.12.2010. - Lk.2:8-21
Cilvēces glābēja piedzimšana

24.12.2010. - Jņ.1:1-18
Dieva pilnīgā, unikālā atklāsme Jēzū un dzīves jēga

12.12.2010. - Rutes 3
Mūsu radinieks glābējs

28.11.2010. - Rutes 1
Rūgtums un apņēmība

07.11.2010.- Atkl.21:9-22:5
Dieva godība un drošība Jēra pilsētā, jaunajā Jeruzalemē

02.10.2010.- Atkl.15:1-16:21
Suverēnā Dieva taisnā tiesa jeb svētīgi kuri ir sadraudzībā ar Jēzu līdz galam

19.09.2010. - Atkl.12,13
Izturība un gudrība

05.09.2010.- Atkl.6:1-8:5
Kas pastāvēs taisnīgās tiesas dienā

08.08.2010.- Atkl.3:1-5,14-22
Atgriezieties pie Vārda

01.08.2010.- Atkl.2:12-29
Viltus mācības un dzīvesveida paciešanas briesmas

18.07.2010.- Atkl.2:1-7
Ticība, mīlestība un evaņģelizācija

04.07.2010.- Atkl.1:1-8
Kristus atklāsme kristiešu svētībai

20.06.2010.- Jņ.9.nod
Gaisma aklajiem, bet aklums lepnajiem

06.06.2010.- Jņ.7.nod
Mesija un Svētā Gara straumes

16.05.2010.- Jņ.5:1-47
Jēzus ir vienlīdzīgs ar Dievu

25.04.2010.- Jņ.3:1-21
Kā iekļūt Dieva valstī

04.04.2010.- Lk.24.nodaļa
Kristus ir patiesi augšāmcēlies

21.03.2010.- 1.Moz.32:2- 33:17
Dieva spēks vājumā

07.03.2010.- 1.Moz.28:10-22
Dieva atklāsmes vārdi Jēkabam un apņemšanās kalpot

07.02.2010.- 1.Moz.25:19-34
Pirmdzimtā tiesību un svētības pārdošana

24.01.2010.- Ef.5:22-6:10
Gara piepildītas attiecības

10.01.2010.- Ef.5:1-14
Mosties un dzīvo mīlestībā un gaismā

27.12.2009.- Ef.4.:1-16
Vienotība draudzē

24.12.2009.Ziemassvētku sprediķis Mt.1:18-25
Apsolītais Mesija ir atnācis

13.12.2009. — Ef.3:1-21
Dieva atklātā noslēpuma kalps

29.11.2009. — Ef.2:1-10
Dieva žēlastība un jauna radīšana

15.11.2009. — Lk.24:36-49
Būsiet Jēzus liecinieki

08.11.2009. — Lk.22:66-23:49
Jēzus nāve un cilvēku reakcija

18.10.2009. — Lk.20:27-21:4
Jēzus par uzticēšanos Dievam

11.10.2009. — Lk19:45-20:7
Jaunais templis nomaina v.eco templi

13.09.2009. — Lk16:14-31
Bagātais vīrs un Lācars

23.08.2009. — Lk12:1-3, 13-34
Paļaušanās uz Dievu un materiālā labklājība

02.08.2009. — Lk10:1-24
Jēzus vēstneši

19.07.2009. — Lk.9:18-36
Ņem krustu un tiec glābts

05.07.2009. — Lk.7. nodaļa
Glābjošā ticība Jēzum

21.06.2009. — Lk.5. nodaļa
Ārsts slimajiem

07.06.2009. — Lk.3:1-22
Jānis Kristītājs un Dieva Dēls

17.05.2009. — Dan.10. nodaļa
Pret tumsas varām debesīs

26.04.2009. — Dan.7. nodaļa
Ciešanas un vara

05.04.2009. — Dan.5. nodaļa
Atgriezies kamēr vēl ir žēlastības laiks

22.03.2009. — Dan.3. nodaļa
Uguns peklē

08.03.2009. — Dan.1:1-21
Nebaidīties, pastāvēt, paļauties

22.02.2009. — 1.Kor.15:35-58
Pārdabiskā augšāmceltā miesa

15.02.2009. — 1.Kor.15:12-34
Jēzus augšāmcelšanās miesā ir pamats ticīgo tagadnei un nākotnei

01.02.2009. — 1.Kor.14:20-40
Saprotama un savaldīga uzstāšanās draudzēs

11.01.2009. — 1.Kor.13:1-13
Pārākais ceļs mīlestība

28.12.2008. — 1.Kor.11:17-23
Vai jūs visi pasludināt Kunga nāvi ?

21.12.2008. — 1.Kor.10:23-11.1
Kristieša brīvība un atbildība

07.12.2008. — 1.Kor.10:1-13
Dieva milestība un cilvēku pašapmierinātība

23.11.2008. — 1.Kor.8:1-13
Mīlestība un zināšanas

26.10.2008. — 1.Kor.7:10-16
Kristieši , laulība, šķiršanās

12.10.2008. — 1.Kor.6:12-20
Kristieši un netiklība

28.09.2008. — 1.Kor.5.nod.
Kristiešu attieksme pret grēcinieku draudzē

14.09.2008. — 1.Kor.3:1 - 4:5
Kalpotāju uzdevums un atbildība

31.08.2008. — 1.Kor.1:10-31
Krusta gudrība aicinātajiem, bet muļķība ..

17.08.2008. — 2.Ķēn.5.nod.
Dieva starptautiskā žēlastības pelde

20.07.2008. — 1.Ķēn.20.nod.
Žēlastība, varenība un tiesa

15.06.2008. — Fil.4:10-23
Filipiešiem 4:10-23

04.05.2008. — Fil.3:1-11
Vienīgaais drošības avots un pamats

20.04.2008. — Fil.2:12-18
Nevainojama līdzdalība

23.03.2008. — Lk.1:1-4, 24:13-27
Patiess stāsts par Jēzu

16.03.2008. — Fil.1:12-26
Evaņģēlija prioritāte

02.03.2008. — Apd. 27:1-28:31
Dieva valstība nāk nenovēršami

17.02.2008. — Apd. 21:1-23:24
Ak, Jeruzleme, Jeruzaeme

03.02.2008. — Apd. 18:19-19:20.
Suverēnais glābējs un Kungs


 


Ja nevari lejuplādēt kādu sprediķi, sazinies ar Egilu Šmagri, e-pasts:egils.smagris@gmail.com, mob.tel. 29175457