Vēsture Ziņas Foto Sprediķi Māksla Grāmatas Saites RRBD iesaka Ziedojumi
Māksla

 
Lirika un esejas
Jānis Rokpelnis

Dzejnieks dzimis 1945. gadā Rīgā rakstnieka Friča Rokpeļņa ģimenē. Rīgas reformātu Bībeles draudzes loceklis kopš 1992. gada. Par sevi izteicies, ka ir ,,pierakstīts trijās pilsētās – Atēnās, Jeruzalemē un Rīgā’’.

Lirika un esejas
Jānis Rokpelnis

Vizuālā māksla
Marta Jurjāne

Mūzika
Raimonds Bičus
Jānis Brūveris
Elija Kapicka


pēc mēsliem pēc spirām
nevis pēc dukātiem spožiem
uzrodams gana ceļš

gurnu trāpa
vēzda vai pātaga

kas tu esi
kamielis?
avs?

ne acu liecinieks ne ausu
ne asins liecinieks
bet gan
es paceļu no zemes kausu
ko atstājis kāds miris gans

tas aitu zvaniņš
tam es klausu
un nevis aitu stulbumam

es līšu es lāsošu lēnām
kā eļļa no Ārona bārdas
es iesūkšos burtu ēnās
zem norasojuša vārda

vienkāršais salmu kūlējs
un piepeši iekūlos psalmos
mākoņu vilcējs un stūmējs
pūšu pēdējā salmiņa salmiņā
kā trompetē

* * *
kamieļa mēle kalst
asinis dzīslās žūst
avotaina vien balss
kuru nedzirdat jūs

kauli sadrūp un irst
izģinst aiz skumjām acs
balss vienmēr augšup nirst
ejot tu neej pats

piesleju trepes pie sienas
kurai vēl jāizaug.
nopil mākoņu slienas
aizbrauc bez bremzēm trauks

kāpēc tad trepes turas?
siena vēl tikai dīgst.
tās mūrnieks vēl lielās burās
krogā starp maukām nīkst.

bet trepes turas un turas
augstas kā temperatūra
slimniekam vai arī krāsnij
.....................................

apgāztā kausā
tu sevi liesi
kā smiltī sausā
kā kaulā liesā

līdz atnāks viesis
ar vīna miesu
dzert savu tiesuBibliogrāfija

Dzeja
Vārti [grāmatā “Dzeja”] R.: Atēna (2004)
Klātbūtne [grāmatā “Lirika”]. R.: Atēna (1999)
Līme. R.: Liesma (1991)
Vilciens no pilsētas R. R.: Liesma (1986)
Rīgas iedzimtais. R.: Liesma (1981)
Zvaigzne, putna ēna un citi. R.: Liesma (1975)


Esejas
…jeb Dievs nav mazais bērns R.: Neputns (2003)
Rīgas iedzimtie R: Nordik (1997)


Biogrāfijas
Smagi urbjas tinte
grāmata par Knutu Skujenieku. Pētergailis (2006)

Izlases
Dzeja. Atēna (2004)
Lirika. Atēna (1999)

Papildus informāciju par dzejnieku un publicistu J.Rokpelni un viņa daiļradi
dažādās interneta mājas lapu adresēs skatīt šeit 1; 2; 3; 4.