Jesajas grāmata


Jahve ir vissvētākais

Jahve ir vissvētākais

Runā: | februāris 11, 2018

Jesajas 6:1-13 6:1 Tajā gadā, kad nomira ķēniņš Uzijāhu, es redzēju Kungu sēžam augstā un dižā tronī, un viņa tērpa krokas piepildīja templi. 2 Un virs tā stāv serafi – katram ir seši spārni, ar...