Apustuļu darbi


Vasarsvētki un kristības

Vasarsvētki un kristības

Runā: | janvāris 28, 2018

Apustuļu darbi 2:22-42 22 Israēliešu vīri, klausieties šos vārdus: Jēzu, Nācarieti, vīru, ko Dievs, kā jūs paši to zināt, apstiprinājis ar vareniem darbiem, brīnumiem un zīmēm, ko Dievs darīja caur viņu jūsu vidū, 23 viņu,...


Jahves dotās zīmes tiesai un glābšanai

Jahves dotās zīmes tiesai un glābšanai

Runā: | decembris 18, 2017

Jesejas grāmata 7:1-8:22 7.1 Jūdas ķēniņa Ahasa, Jotāma dēla, Usijas dēla, dienās notika, ka Sīrijas ķēniņš Recīns un Israēlas ķēniņš Peka, Remaljas dēls, uzbruka Jeruzālemei, bet nespēja to sekmīgi aplenkt. 7.12 Kad Dāvida namam paziņoja:...