Vēsture Ziņas Foto Sprediķi Māksla Grāmatas Saites RRBD iesaka Ziedojumi
Grāmatas

 
 

 

2004. gadā Baltijas Reformātu teoloģijas semināra izdevniecība ,,Portāla grāmatas’’ ir izdevusi grāmatu ,,Atgriešanās brīnišķīgajā žēlastībā’’ latviešu valodā.
Tās autors ir Maikls Hortons (MICHAEL S. HORTON)

Šī grāmata atgādina par Reformācijas radikālo uzskatu par Dievu un Viņa glābjošo, atbrīvojošo, tomēr pazemību mācošo patiesību par to, ka mums nav nekādu nopelnu mūsu glābšanā. Tā izklāsta Bībeles pamatu šai svarīgajai mācībai un parāda, ko tā nozīmē dzīvai evaņģēliskai ticībai.
Maikla Hortona viegli uztveramā pieeja jautājumam - ,,kurš ko dara glābšanā’’ iedvesmos jūs no jauna apbrīnot Dieva žēlastību.Šī gadsimta viedokļu, spriedumu jūklī ij kristietis apjūk un mulst. Un tad nāk talkā tādi darbi kā Maikla Hortona grāmata, kas atkal - patiesā Bībeles gaismā - dara mūsu acis skaidras un redzīgas.

JĀNIS ROKPELNIS

 

Šis ir labākais kristīgās ticības būtisko teoloģisko jautājumu apskats kādu jebkad esmu lasījis. Hortons raksta tieši un skaidri, kritiski, bet ne kritizējoši. ,,Obligātā literatūra’’ katram, kurš nopietni attiecas pret pieaugšanu zināšanās par ticību.

Dr. LERIJS STAUTS
Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais psiholoģijas profesors

 

Grāmatu varat iegādāties svētdienās pēc dievkalpojuma vai zvanot pa tel.9228328
Cena 3 Ls. Tāpat var vaicāt Kristīgās literatūras grāmatnīcā ,,Amnis’’ Lāčplēša ielā 37, ,,Tava izvēle’’ Lāčplēša ielā 53 (iekšpagalmā)

Skat. Tīmeklī sīkāk
Amazon, Barnes & Noble portālā.
Grace and truth books portālā.


2006. gadā izdevniecība "Klints"ir izdevusi grāmatu ",,Vienkārši kristietība’’ latviešu valodā.
Tās autors ir Klaivs Steipls Lūiss (C.S. LEWIS)

"Vienkārši kristietība" (Mere Christianity) ir viena no slavenākajām kristietības aizstāvja un skaidrotāja Klaiva Steipla Luisa (1898 - 1963) grāmatām, kas savu popularitāti dažādu konfesiju kristiešu vidū nav zaudējusi līdz pat mūsdienām. Grāmatā Lūiss runā par to, ko viņa laikā (un ne tikai) bija pieņemts noraidīt kā mitoloģiju vai utopiju, Viņš runā par Debesīm kā par realitāti, ar kuru nāksies nopietni rēķināties. Lūiss nostājas pret relatīvismu morāles jomā, apgalvojot, ka mūsu izturēšanās ir vistiešākajā veidā saistīta ar uzskatiem par Dievu un ticību vai neticību noteiktām kristietības doktrīnām, viņš parāda, ka cilvēka rīcība šajā pasaulē ir atkarīga no viņa ticības nākamajam. Vismazāk viņš vēlējās redzēt atšķaidītu kristietību, saskaņā ar kuru Debesīs mājo kāds jauks "dievs" (vai, kā latvietis teiktu - "dieviņš"), bet kur netiek ņemts vērā, kas no šīs ticības izriet. Grāmata sniedz atbildes uz daudziem jautājumiem, kas mums ir svarīgi šodien un būs nozīmīgi arī tad , "kad visa šī apdullinošā migla, ko saucam par "dabu" vai "īsto pasauli", izplēnēs un Klātbūtne, kuras priekšā mēs vienmēr esam bijuši, kļūs taustāma, tieša un neatvairāma".

Grāmatu varat iegādāties svētdienās pēc dievkalpojuma vai zvanot pa tel.9228328 . Tāpat var vaicāt Kristīgās literatūras grāmatnīcā ,,Amnis’’ Lāčplēša ielā 37, ,,Tava izvēle’’ Lāčplēša ielā 53 (iekšpagalmā). Informācija:
Amnis.
Amazon.com.