Vēsture Ziņas Foto Sprediķi Māksla Grāmatas Saites RRBD iesaka Ziedojumi
Ziedojumi
 
Rīgas reformātu "Bībeles draudze"

Reģ.No 99500003264

Nordea Bank PLC
SWIFT : NDEALV2X
USD konts : LV87NDEA0000 0801 9567 6
EUR konts : LV27NDEA0000 0801 9568 9
LVL konts : LV50NDEA0000 0801 9566 3