Vēsture Ziņas Foto Sprediķi Māksla Grāmatas Saites RRBD iesaka Ziedojumi
Sprediķi (mp3)

 

Mācītāja A. Saukas sprediķi

Palīgmācītāju sprediķi
J.Pāvulēns,
E. Šmagris,
M. Martinsons

Vieslektoru sprediķiVieslektori


 

2016. gads

17.01.2016. Iains Dugids Ps. 23
Kungs ir mans gans

2013. gads

15.09.2013. Ronalds WesterbeksJņ.4:4-42
Sastapšanās ar Jēzu - sieviete pie akas

09.06.2013. Marks Vander HartsGal.6:11-18
Ievainots, tomēr dižojas ar krustu

2012. gads

14.10.2012. Džons VermērsKol.3:14-17
Pateicīga dzīvošana baznīcā

2009. gads

12.04.2008. Pīters Viljams Mt.27:57-28:20
Kristus ir augšāmcēlies

2008. gads

11.16.2008. Gordons KempbelsJn.4:3-42
Palīdzēt draugam satikt Jēzu

21.10.2007. Iens DuiguidsDan.1:1-21
Dievs paliek uzticams

2007. gads

21.10.2007. Viljams Teilors Jņ.5:17-29
Ko Dievs dara uz zemes

29.04.2007. Gordons Kempbels Atkl.5.1-14
Durvis uz debesīm ...


 

2015. gads

27.09.2015 Ellis Potters 1.Jņ.4:7-21
Mīliet viens otru

21.06.2015 Marks Vanderharts Mk. 10:17-31:
Atdod visu un saņem vairāk

2014. gads

06.04.2014. Barends KemphaussEbr.4:14-5:10
Jēzus mācījās paklausību mūsu labā

2011. gads

03.07.2011. Marks Vander Harts Mal.1:1-5
KUNGS runā ar mīlestību

26.06.2011. Marks Vander Harts 1.Kor.15:10
No Dieva žēlastibas

19.06.2011. Marks Vander Harts Ef.3:14-19
Pāvila lūgšana lai Kristus mājo mūsos pilnībā

2005./2006. gads

05.03.2006. Gordons Kempbels Mk.1:1-20
Kas man ir Jēzus?

04.12.2005 Saimons Kistemahers Atkl.3:6-12
Filadelfijas draudzei

12.06.2005 Iains Dugids Ps. 3
Ticīgā lūgšana grūtā laikā

24.04.2005. Marks Vanderharts Jozuas 24:1-28
Jozua atjauno grūto derību