Vēsture Ziņas Foto Sprediķi (mp3) Māksla Grāmatas Saites RRBD iesaka
Sprediķi (mp3)

 

Mācītāja A. Saukas sprediķi

Palīgmācītāju sprediķi
J.Pāvulēns,
E. Šmagris,
M. Martinsons

Vieslektoru sprediķiEgils Šmagris


2016. gads

07.08.2016 - Mk.4:1-34
Dieva vārda dzirdēšana un augļi

12.06.2016 - Mk.3:7-35
Nepiedodamais grēks

21.05.2016 - Mk.2:1-3:6
Cietsirdības skala

01.05.2016 - Mk.1:14-2:17
Ieskats Dieva ķēniņvalstī

13.03.2016 - Mk.1:1-15
Dieva ķēniņš ir klāt

24.01.2016 -Lk.22:1-23
Pashas piepildījums

2014. gads

16.11.2014 -Lk.19:11-27
Ķēniņš atgriezīsies un valdīs

05.10.2014 -Lk.18:31-19:10
Lai meklētu un glābtu pazudušo

01.06.2014 -Lk.18:9-34
Dieva žēlastība un cilvēka bezpalīdzība

02.03.2014 -Lk.18:1-8
Lūgšana ticībā Jēzum

02.02.2014 -Lk.17:20-37
Vai Dieva valsts ir atnākusi?

2012. gads

07.10.2012 - 1.Moz.5
Nāves lāsts un Dieva svētība

03.06.2012 - Fil.1:12-26
Pateicieties, jo evaņģēļijs tiek pasludināts

27.05.2012 - Apd.2:1-36
Žēlastības diena ir klāt

29.04.2012 - 1.Moz.4:17-26
Civilizācijas rašanās

18.03.2012 - 1.Moz.4:1-10
Grēka apslēptais spēks un uzvara pār to

2009. gads

25.10.2009 - Mk.14:1-26
Evaņģēlija vārds un vakarēdiens

30.08.2009 - Mk.12:18-44
Iepazīsti Bībeli un paļaujies uz augšāmcelto Glābēju

10.05.2009 - Kol.3:1-4:1
Kristus - mūsu dzīvesveids

25.01.2009 - Kol.2:8-23
Jūsu pilnība ir Kristū, tāpēc neatgriezieties verdzībā

2015. gads

22.11.2015 - Lk.21. nod.
Pēdējo laiku zīmes

26.07.2015 - Lk.20:27-21:4
Cienīgi sasniegt augšāmcelšanos

01.03.2015 - Lk.19:28-44
Kristus evaņģēlijs un cilvēku reliģijas

01.03.2015 - Lk.19:28-44
Miera ķēniņa apmeklējums

2013. gads

17.11.2013 - Lk.17:11-21
Dieva valsts ir atnākusi, uzticies ķēniņam

27.10.2013 - Lk.17:1-11
Ticība kā sinepju graudiņš

07.07.2013 - Lk.16:15-31
Raksti un grēku nožēla

26.05.2013 - Lk.16:1-14
Gudrība un uzticība naudas lietās

05.05.2013 - Lk.14:25-35
Nepelnīti glābto sekošana Kristum

2011. gads

30.11.2011 - 1.Pet.1:10-21
Nezūdošā glābšāna Kristū izmaina dzīvesveidu

2010. gads

29.08.2010 - Gal.5:13-26
Brīvība dzīvot

15.08.2010 - Gal.3:15-29
Svētība ir tikai ticībā Kristum

09.05.2010 - Gal.3:1-14
Ieeja Dieva valstī un spēks dzīvot atbilstoši