Vēsture Ziņas Foto Sprediķi (mp3) Māksla Grāmatas Saites RRBD iesaka
Sprediķi (mp3)

 

Mācītāja A. Saukas sprediķi

Palīgmācītāju sprediķi
J.Pāvulēns,
E. Šmagris
M. Martinsons

Vieslektoru sprediķiJānis Pāvulēns


2008. gads

10.05.2008 - Apd.2:1-41
Svētā Gara nākšana

06.04.2008 - Mt.2:1-12
Patiesais Ķēniņš ir dzimis

2007. gads

26.08.2007 - Ef.4:17-32
Vecais un jaunais cilveks

24.06.2007 - Filip.4:4-9
Filipiešiem 4:4-9

17.06.2007 - Mt.3:1-17
Mateja 3:1-17

13.05.2007 - 5.Moz6:4-12
Galvenais bauslis

2006. gads

30.07.2006 - Lk.19:41-44
Miers Kristū

23.07.2006. - 5.Moz6:4-12
Pastāvi ticībā

15.10.2006 - 1.Kor.1:25-31
1. Korintiešiem 1:25-31

01.05.2005 - Lk.6:47-49
Kristus ir patiesā klints