Vēsture Ziņas Foto Sprediķi Māksla Grāmatas Saites RRBD iesaka Ziedojumi
Sprediķi (mp3)

 

Mācītāja A. Saukas sprediķi

Palīgmācītāju sprediķi
J.Pāvulēns,
E. Šmagris,
M. Martinsons

Vieslektoru sprediķiMārtiņš Martinsons


23.05.2010 — Rom.8:1-17
Vasarsvētku sprediķis

22.05.2011 — Rom.6:1-14
Brīvība - nebrīve


29.01.2012 — Ebr.2:14-26
Mūsu drošība ir tikai Kristū

03.04.2011 — Jēk.2:14-26
Dzīvā ticība