Vēsture Ziņas Foto Sprediķi (mp3) Māksla Grāmatas Saites RRBD iesaka
Ziņas

 
Dievkalpojuma kārtība

Svētdienas skola

Reformātu ticības mācības katehēze

Mājas grupas

Nometnes

Sadarbība ar bērnu namu

Mācītāja pieņemšanas laiki

Jaunumi un aktualitātes


Mājas grupas

RRBD SIEVIEŠU GRUPA
Kontaktpersona Anita Frīdenberga
Divas reizes mēnesī otrdienās 19:00.
Brīvības gatvē 357,
Mob.: 29465271
  Zenta Dinviete
RRBD VĪRIEŠU GRUPA
Kontaktpersona Mārtiņš Kapickis
Divas reizes mēnesī ceturtdienās 19:00.
A. Čaka ielā.
Pieteikties pēc dievkalpojuma vai
pa e-pastu kapickis@gmail.com
  Mārtiņš Kapickis
LŪGŠANU GRUPA
Kontaktpersona Anita Frīdenberga
Divas reizes mēnesī otrdienās 19:00.
Brīvības gatvē 357,
Mob.: 29465271
  Anita Frīdenberga
BĪBELES STUDIJAS JAUNIEŠIEM
Kontaktpersona Mārtiņš Martinsons
Otrdienās 19.00
Tel: 26468868, martinsons21@inbox.lv
  Mārtiņš Martinsons