Vēsture Ziņas Foto Sprediķi Māksla Grāmatas Saites RRBD iesaka Ziedojumi
Ziņas

 

Dievkalpojuma kārtība

Svētdienas skola

Reformātu ticības mācības katehēze

Mājas grupas

Nometnes

Sadarbība ar bērnu namu

Mācītāja pieņemšanas laiki

Jaunumi un aktualitātes
Jaunumi un aktualitātes

Ja paradīze pastāv, kā tur var nokļūt?
Vai es esmu Dieva svētīts?
Kas ir īsta brīvība?
Vai kristieša brīvība ir visatļautība?

Jautājumi, atbildes un diskusijas pasākumā

AUTENTISKĀ KRISTIETĪBA

Pasākums vīriešiem notiks 20. novembrī 10.00-14.00 Krimuldā
Pasākums sievietēm notiks 4. decembrī 10.00-14.00 Krimuldā

Piesakies pie Egila: mob. 29175457, e-pasts egils.smagris@gmail.com

Tiekamies Krimuldā!


Vai tu pieaudz ticībā un Bībeles izpratnē? Vai tu kalpo saviem līdzcilvēkiem?
Nāc, kopā iepazīsim Bībeli un mācīsimies komunicēt to ar citiem!
Palīdzēsim Tev garīgi pieaugt un pilnveidot lūgšanu dzīvi!

Aicinām Tevi uz

REFORMĀTU BĪBELES SKOLU
Māceklība, garīgā izaugsme un kalpošana

Programma paredzēta 2 gadiem. Pēc pirmā mācību gada saņemsi sertifikātu, bet pēc visas programmas apgūšanas saņemsi diplomu. Nodarbības notiek latviešu valodā.

iknedēļas nodarbības Ceturtdienās 18.30 - 21.00 (vadīs Alvis Sauka, Ungars Gulbis, Artis Celmiņš)
četras izbraukuma lekcijas mācību gada laikā (piektdienas vakars un sestdiena)
vieslektoru lekcijas par kalpošanas un māceklības tēmām (tiks tulkotas latviešu valodā)

Mācību maksa: 50Ls par mācību pusgadu
Pieteikumi: līdz 2010. gada 15. septembrim uz e-pastu egils.smagris@gmail.com, mob. 29175457
Mācību sākums: 2010. gada 7. oktobrī 18.30
Vieta: Akas iela 13, Rīga

Tiekamies Reformātu Bībeles skolā!